รูปแบบการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

 

          หลักสูตรฝึกอบที่ผู้พัฒนาหลักสูตร สร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพ หรือตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมได้ดีหรือไม่นั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรจะทราบได้โดยการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม  จากการที่ได้ศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม ศึกษาตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมและสอบถามจากผู้เชียวชาญ  สามารถสรุปรูปแบบและขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมได้ดังนี้

 

 

การประเมินผลของหลักสูตรแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่

 

  1. การตอบสนอง
  2. การรับรู้
  3. พฤติกรรม
  4. ผลลัพธ์

 

 

ซึ่งในแต่ละระดับให้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลในการประเมินผลที่แตกต่างกันออกไปได้แก่

 

 

 

ระดับ

ความคิดเห็น

เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล

ระดับ 1

การตอบสนอง

เป็นวิธีการประเมินที่ใช้

กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย

 รวดเร็ว และต้นทุนต่ำในการจัดการ

แบบสอบถาม การสำรวจ การสัมภาษณ์

ระดับ 2

การเรียนรู้

การเรียนรู้สามารถวัดผลได้จากแบบทดสอบก่อน และหลังเรียน (Pre and Post Tests)

แบบสอบถาม การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต แบบทดสอบข้อเขียน / การฝึกปฏิบัติ

ระดับ 3

พฤติกรรม

เป็นการประเมินที่ยาก แบบสอบถามติดตามผลหลังการฝึกอบรม หรือการสัมภาษณ์อาจถูกนำมาใช้ในการประเมิน

แบบสอบถาม การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต

ระดับ 4

ผลลัพธ์

โดยทั่วไปแล้วการประเมินในระดับนี้จะประยุกต์ใช้กับการฝึกอบรมที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาในทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ หรือทักษะ ตัวอย่างเช่น การลดต้นทุนการประเมินในระดับนี้เป็นเรื่องที่ยาก และซับซ้อนที่จะเชื่อมโยงให้เข้ากับการฝึกอบรมโดยตรง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน (Performance Records)

Comment

Comment:

Tweet

#6 By (124.121.103.157|124.121.103.157) on 2014-05-17 21:07

ขอบคุณสำหรับข้อมุลที่เป็นประโยชน์ครับ

#5 By เด็กเรียน (117.47.134.173) on 2009-02-10 22:57

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับ

.....................

ตอบคุณ A GE

การบันทึกผลการปฏิบัติงาน บันทึกโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมครับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลการฝึกอบรมครับ

#4 By ช่อคูณสีฟ้า on 2009-02-10 21:52

มีสาระดีครับ

#3 By (124.120.243.187) on 2009-02-10 21:46

ขอบคุณนะครับ สงสัยแต่ระดับที่4น่ะครับ การบันทึกผลการปฏิบัติการต้องเป็นบันทึกผลโดยผู้เข้าอบรมหรือว่าผู้ให้การอบรมครับ

#2 By A GE (58.8.248.56) on 2009-02-10 21:45

เข้ามาเป็นกำลังใจให้เจ๊สุดที่รักครับ

#1 By ต้นไม้สีฟ้า on 2009-02-10 17:15